Enerji Verimliliği Nedir?

28 Mayıs 2014

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızdan kısıtlama yapmadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.

En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor. Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır.Kullandığımız enerjinin %75’ini yurt dışından döviz ödeyerek satın alıyoruz.Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası aile bütçemizin en önemli kalemlerindendir.

Tüm kişilerin görevleri arasında ülkemizin yabancı enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan Enerji Verimliliği Kanunu 2007 yılında ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 yılında yürürlüğe girmiştir.

Gelişmiş ülkelerin uygulamaları ışığında ve Türkiye pratikleri dikkate alınarak yapılan bu düzenlemeler günlük yaşantımıza şu yenilikleri getiriyor:

  1. Enerji Performans Yönetmeliğine uymayan yeni binalara ruhsat verilmeyecek,
  2. Mevcut konutlarda ısı yalıtımı yapılması için,kat maliklerinin çoğunluk kararı yeterli olacak,
  3. Binalarımızın “Enerji Kimlik Belgesi” olacak,
  4. Binalarımızda ısı kontrol cihazları ve pay ölçerler kullanılacak,
  5. Sanayide ve binalarda “Enerji Yöneticisi” görevlendirilecek,
  6. Enerji kullanan verimsiz ürünlerin satışına izin verilmeyecek,
  7. Sanayide verimlilik artırıcı projeler desteklenecek ve enerji yoğunluğunu azaltmak isteyenler ile “Gönüllü Anlaşma” yapılacak,
  8. Kendi ihtiyaçları için,yenilenebilir enerji kaynağı veya verimli kojenerasyon sistemi kullanımı özendirilecek,
  9. “Enerji Verimliliği Danışmanlık” şirketleri, yeni bir iş kolu olarak, özellikle sanayiye mühendislik hizmeti götürecek.

Yapılacak eğitim,etüt ve bilinçlendirme çalışmaları ile bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak üzere dört Keban Barajı inşa edebilecek yaklaşık 7,5 milyar TL değerinde enerji tasarruf potansiyelimiz olduğu tespit edilmiştir.

15/02/2008 tarihli 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile, kamu kurum ve kuruluşlarında enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler belirlenmiştir.

Enerji verimliliğinin süratle ve etkili bir şekilde arttırılabileceği tedbirler arasında, aydınlatma amacıyla kullanılmakta olan akkor flamanlı lambaların yaklaşık 5 kat daha tasarruflu olan kompakt floresan lambalarla değiştirilmesi hususuna öncelik verilmektedir.

Bu Genelge ile “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” başlatılmış ve 2008 yılı “Enerji Verimliliği Yılı” ilan edilmiştir.

13/08/2008 tarihli 2008/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile, tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının 1 ay içinde kendi sorumluluklarında bulunan yerlerdeki mevcut akkor flamanlı lambaları tasarruflu ampullerle değişmeleri zorunlu kılınmıştır.