Plakalı Isı Eşanjörleri

MIT Plakalı Isı Eşanjörleri Çalışma Prensibi:

Plakalı Eşanjörler, aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akışkan arasında ısı transferi yapma prensibine göre çalışan cihazlardır. Isıtacak akışkan ve ısınacak akışkan, plakalar ile birbirinden tamamen ayrılmıştır.

Standart plakalı eşanjörlerde toplamda dört adet giriş-çıkış portu bulunur ve bunlardan ikisi ısıtıcı akışkanın,diğer ikisi ısınacak akışkanın giriş ve çıkışlarıdır. Özel üretim ile birden fazla ısıtıcı veya ısınacak akışkan bulunan eşanjörler üretmek de mümkündür.


MIT Plakalı Isı Eşanjörünü Oluşturan Parçalar

MIT Plakalı Isı Eşanjörleri Genel Olarak;

 •  Üzerinde Giriş-Çıkış bağlantıları ve bilgileri bulunan ön gövde,
 •  Plakaları sabitlemek için kullanılan alt ve üst taşıma milleri,
 •  Sıvının gövde ile temasını engelleyen ilk plaka,
 •  Akışkanların geçişine izin veren ve ısı transferi sağlayan akış plakaları,
 •  Akışkanların arka gövde ile temas etmesini engelleyen tamamen kapalı son plaka,
 •  Üzerinde montaj ve bakım talimatı bulunan ve miller üzerinde hareket edebilen arka gövde,
 •  Plakaların belirli bir sıkma ölçüsünde tutulmasını sağlayan saplama ve pullardan oluşur.

Ön gövde üzerinde yer alan MIT Plakalı Eşanjör Etiketi üzerinde;

 • Eşanjörünüzün Model bilgisi,
 •  Eşanjörünüzün Plaka Sayısı,
 •  Eşanjörünüzün Üretim Numarası,
 •  Eşanjörünüzün Kapasite Bilgisi,
 •  Eşanjörünüzün Test ve Kullanım Sıcaklığı,
 •  Eşanjörünüzün Test ve kullanım Basınçları,
 •  Eşanjörünüzün Minimum Sıkma Ölçüsü mevcuttur
 • Plakalı Eşanjörlerin Kullanım Alanları
 • MIT Plakalı Eşanjör Teknolojisi
 • MIT Plakalı Eşanjörde Plaka Çeşitleri
 • Neden MIT Plakalı Eşanjör Kullanmalıyım?
Plakalı Eşanjörlerin Kullanım Alanları
HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma)

Sıcak Suyu Kullanım Temini:

Konutlarda ve sanayide kullanım sıcak suyu konfor açısından olmazsa olmazlardandır. MIT Plakalı Eşanjörleri ile kullanım suyunuz merkezi veya bireysel olarak üretilebilir. Eski sistemlerle kıyaslandığında daha hijyenik, daha verimli, daha uzun ömürlü, daha ekonomik ve daha kompakt olan bu sistem ile artık yaşanılan kireçlenme, aşırı klor kaynaklı deformasyon gibi problemlerde sistemi komple değiştirmek yerine ufak revizyonlarla sisteminiz eski performansına ulaşabilmektedir.


Bölgesel Isıtma:

Bölgesel ısı merkezleri, jeotermal kaynaklar, elektrik üretim tesisleri gibi kaynaklardan gelen sıcak su kullanılarak bir bölge, bir ilçe, hatta komple bir il bile ısıtılabilmektedir. Gelen kaynağın çeşidine göre özel dizayn edilen MIT Plakalı Eşanjörleri ile bölge zonlara ayrılabilmekte ve her bina altına konularak binaların ihtiyacına uygun sıcak su üretilebilmektedir.


Yerden Isıtma Sistemleri:

Daha fazla ısınma konforu istenen bölgelerde son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanan yerden ısıtma sistemlerinde, ısıtıcı kaynağın korozyondan etkilenmesinin önüne geçmek için kullanılan MIT Plakalı Eşanjörleri, ısınan alan ile ısıtıcı kaynak arasında bir koruyucu duvar görevi görmektedir. Yüksek korozyon dayanımı, komple paslanmaz yapısı ve özel dizaynları sayesinde MIT Plakalı Eşanjörleri sisteminizi yıllarca sorunsuz kullanmanızı garanti eder.


Basınç Kırıcı:

Çok katlı ve yüksek yapılarda sistemin yüksekliğinden kaynaklanan ciddi basınçlar oluşmaktadır. Sistemden kaynaklanan bu basıncı tamamen en altta bulunan ısıtma soğutma sistemine göndermek sistemin aşırı zorlanmasına ve yorulmasına sebep olur. Ayrıca tesisatı yüksek basınca dayanıklı armatürlerle kurmak gerektiğinden ilk yatırım maliyeti çok yüksek çıkmaktadır. Bu sistemlerde kazan dairesi veya soğutucu grup ile tesisat arasına yerleştirilecek yüksek basınca dayanıklı MIT Plakalı Eşanjörleri, sistemden gelen basıncı kendi içinde karşılayarak primer devredeki kazan-soğutma sisteminin düşük basınçlarda rahat çalışmasını sağlar.


Havuz Isıtması:

İster yüzme havuzu olsun isterse sağlık amaçlı olsun bütün havuzların belli sıcaklıklar arasında olması gerekir.Havuzların istenilen sıcaklıklar arasında tutmak amacı ile basit bir otomasyon yardımıyla MIT Plakalı Eşanjörleri kullanılmaktadır. Kompakt yapıları sayesinde havuzunuzun makine dairesinde çok az bir alan kaplayan MIT Plakalı Eşanjörleri, havuzunuzu istediğiniz sıcaklıkta tutmanızı sağlar.


Merkezi Isıtma Sistemleri:

Ülkemizde yürürlüğe giren yeni yasalar çerçevesinde merkezi sistemler özendirilmekte ve bazı durumlarda zorunlu hale getirilmektedir. Bunun nedeni bireysel kullanımlara göre merkezi sistemlerin daha verimli olması ve daha az enerji harcamasıdır. MIT Plakalı Eşanjörleri, merkezi bir kaynaktan gelen kızgın veya sıcak ile konutların ısıtılması için gereken sıcak suyu üretmekte, aynı zamanda da kullanım sıcak suyu temin edilebilmektedir.


Enerji

Jeotermal Isıtma Sistemleri:

Jeotermal Kaynaklar bakımından zengin olan Türkiye, son enerji krizlerinden sonra bu konudaki yatırımlarına hız vermiştir. Gerek konut ısıtmalarında, gerek kullanım suyu üretiminde kullanılan MIT Plakalı Eşanjörler, sektörde başarısını kanıtlamış ve bu konuda en çok tercih edilen markalar arasına girmiştir.


Isı Enerjisi Geri Kazanım Sistemleri:

Enerjinin gün geçtikçe daha da pahalı olduğu günümüz şartlarında artık ne sanayide ne de bireysel kullanımlarda enerjinin boşa harcanmasına tahammül kalmamıştır. Sanayi kuruluşlarında enerjiye ayrılan bütçeler son yıllarda %20-%40 oranlarında artmış ve giderler kısmında ilk sıralara oturmuştur. Bütün bu hususlar dikkate alındığında Enerjinin Geri Kazanılması çok önemli bir hal almıştır. MIT Plakalı Eşanjörleri, her sisteme uygun geniş plaka ve conta çeşitliliği ile Isıl enerjinizin boşa harcanmasını engeller.


Elektrik Üretim Tesisleri:

Termik santraller elektriğin üretildiği yerler olmanın yanı sıra çok büyük kızgın su kaynaklarıdır. Bu sistemlerde ortaya çıkan kızgın suyun soğutulması için ekstra sistemler kurulup soğutmak için büyük paralar harcanmaktadır. İşte bu noktada MIT Plakalı Eşanjörler devreye girip bu sistemlerde suyun bedava soğutulmasını sağladığı gibi buradan alınan ısı enerjisi ile bir bölgenin tamamen ısıtılmasını da sağlar.


Güneş Enerjisi Sistemleri:

Alternatif enerji denilince ilk akla gelen güneş enerjisi sistemleridir. Kullanım sıcak suyu temininde ve konut ısıtmasında bedava enerji sağlayan bu sistemlerde ani su ısıtıcı olarak kullanılan MIT Plakalı Eşanjörleri sistemin daha verimli ve daha güvenli çalışmasını sağlayarak sistemin ömrünü uzatır.


Endüstri

Hadde Yağı Soğutulması:

Haddehanelerde kullanılan yağ, işlem sonucunda ısınır ve yağlayıcı özelliği, bu sebeple işletme performansı azalır. hadde yağlarının optimum sıcaklıkta tutulabilmesi için MIT Plakalı Eşanjörleri kullanılır. Eşanjörün sekonder devresine bağlanacak soğutma kulesi, chiller devresi ve basit bir otomasyon sayesinde hadde yağınız istediğiniz sıcaklıklarda kalır ve işletmeniz maksimum performansla çalışır.


Bor Yağı Soğutulması:

Sanayinin temel taşlarından olan bor yağı, özellikle talaşlı imalatın can damarıdır. Kesme ucundan alınacak maksimum verim ve maksimum ömür için bor yağının kalitesi ve sıcaklığı çok önemlidir. Bor yağının optimum sıcaklıkta tutulabilmesi için MIT Plakalı Eşanjörleri ile beraber kullanılan soğutma kulesi veya chiller maksimum verim sağlamaktadır.


Chiller Grubu Devresi:

Düşük sıcaklıkta su istenen uygulamalar için soğutma kulesi genellikle yeterli gelmemektedir. Bu yüzden bu uygulamalarda chillerler tercih edilmektedir. Chiller grupları genellikle çok hassas, çok pahalı ve tamiratı zor olan cihazlar olduğu için tesisattan gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda çok büyük hasarlar oluşabilir. MIT Plakalı Eşanjörleri sistem ile chiller devresini birbirinden ayırarak bu iki sistemin birbirinden bağımsız olarak çalışmasını, sadece aralarında ısı transferi yapmalarını sağlar.


Soğutma Grubu Devresi:

Günümüzde endüstriyel tesislerde soğutma ihtiyacının karşılanması için en yaygın kullanılan soğutma kaynağı, soğutma kuleleridir. Açık ve kapalı olabilen bu kulelerin her iki çeşidinde de MIT Plakalı Eşanjör kullanılmaktadır. Açık kulelerde ortamdan bir miktar katı partikül suya karışacağı için bu partiküllerin bulunduğu su direkt olarak soğutulacak sisteme gönderilemez. Soğutulacak sistem ile açık kule arasında MIT Plakalı Eşanjör kullanılarak, iki sistem iki ayrı devre olarak birbirinden ayrılır ve MIT Plakalı Eşanjörler bütün riskleri kendi üzerine toplar. Zaman içinde oluşabilecek bir kirlenme durumunda sadece eşanjör temizlenerek sistemin tekrar aynı performansta çalışması sağlanır.


Atık Isı Geri Kazanımı:

Sanayi tesislerinde çürük buhar, kumaş yıkamadan dönen sıcak su gibi boşa giden birçok ısı kaynağı vardır. Aynı zamanda tesis içerisinde kullanım sıcak suyu üretimi, ofis ısıtması gibi ısıya ihtiyaç duyan uygulamalar da vardır. Mevcut ısı kaynaklarını ısıya gereksinim duyan kısma iletmek için kullanacağınız MIT Plakalı Eşanjörü ile hem ısınızı boşa harcamamış olursunuz, hem de ihtiyacınız olan ısı gereksinimi için ekstra maliyetten kurtulmuş olursunuz. Üretimde rekabetin gitgide arttığı günümüzde işletmeleri rahatlatacak en büyük faktör giderlerin düşürülmesidir. Giderler içinde en büyük kalemlerden olan enerji giderleri, artık herkes için altın değerindedir ve boşa harcanması söz konusu olamaz. Kabaca bir hesapla ısı geri kazanımı için kullanılacak bir eşanjör artık 3-6 ay içerisinde kendisini amorti etmekte ve işletmeye kısa süre içinde artı değer katmaya başlamaktadır.


Süt Pastörizasyonu:

Temel gıda maddelerinden olan süt, üretimi ve toplanmasının yanı sıra sağlıklı olarak uzun süre saklanması zor olan bir gıda maddesidir. Bu yüzden tarih boyunca uzun süre saklanabilmesi için çeşitli yollar denenmiş ve son olarak pastörize teknolojisi geliştirilmiştir. Pastörizasyon kaba anlatımıyla sütün hızlı bir şekilde yüksek sıcaklıklara çıkartılması ve sıcaklığın tekrar düşürülmesidir. Bu sayede sütün içerisindeki bakterilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanır. MIT Plakalı Eşanjörleri pastörizasyona uygun olarak çok kademeli olarak dizayn edilebilmektedir. Pastörizasyonda plakalı eşanjör kullanılmasının en büyük avantajı yüksek rejenerasyon değerlerine ulaşılabilmesidir.

Süt, plakalı eşanjör içerisinde bir döngü içerisindedir,bu sayede ısıtmadan gelen ve soğutma kademesine giden sıcak süt ile ısınmaya giden soğuk süt rejenere kademesinde çarpışarak ısı transferi gerçekleştirilir. Enerji tasarrufu ve zaman kazandıran bu sistem sayesinde işlem çok daha kısa sürelerde ve çok daha az maliyetlerle tamamlanmış olur. Çok kademeli MIT Plakalı Eşanjörlerinde Seperatör, Homojenizator, Holder ve Degazör gibi diğer ekipmanlar için hijyenik giriş-çıkışla isteğe göre dizayn edilebilmekte ve montaja hazır halde teslim edilmektedir.

Gıda maddelerinde Hijyen son derece önemlidir. Bu yüzden gıda uygulamalarında kullanılan Eşanjörler tamamen paslanmaz olarak üretilir. Gıda maddesi sadece paslanmaz yüzeylerle ve gıdaya uygunluk sertifikası (FDA) almış özel contalarla temas eder.


Yoğurt – Ayran  Pastörizasyonu:

Süte uygulanan işlemler sonucunda meydana gelen yoğurt da tıpkı sütte olduğu gibi bakterilerin yaşaması ve çoğalması için çok uygun bir ortamdır. Bu yüzden süte uygulanan işlemlerin benzeri yoğurt içinde uygulanmalıdır. MIT Plakalı Eşanjörleri, yoğurt uygulamalarına uygun, gap aralığı geniş olan ve yoğun akışkanlarda maksimum performans sunan “Geniş Aralıklı” plakaları ile size en uygun çözümü sunmayı garanti eder.


CIP Uygulamaları:

Süt, yoğurt gibi bakteri oluşumuna uygun gıda maddelerinin işlenmesinde hijyenin çok büyük önemi vardır. Bu uygulamalarda gıda maddesinin işlendiği tüm işleme hattı belli aralıklarla bakteri oluşumunu engellemek amacıyla temizlenmelidir. Temizlikte kullanılan bu sıvıya CIP adı verilir. Bu sıvı belirli debilerde ve belirli sıcaklıklarda sistemde dolaştırılmalıdır. CIP sıvısının istenilen sıcaklıklarda tutulabilmesi için MIT Plakalı Eşanjörleri kullanılmaktadır.


Kimyasal Uygulamalar:

Kimya sanayinde kullanılan kimyasal akışkanların prosese göre ısıtılması veya soğutulması gerekmektedir. Doğru sonuçlar alınması için prosesin her aşamasında doğru sıcaklık değerleri ile çalışılmalıdır. Buhar veya sıcak su ile ısıtma yapılabileceği gibi soğutma kulesi ve chiller gibi kaynaklar ile soğutma yapılabilir. Kimya sanayinde asıl problem kullanılan kimyasalın agresiflik durumudur. Agresif kimyasallar plakalı eşanjörlerde, hem plakalar hem de contalar için risk oluşturur. Bu yüzden doğru plaka ve conta seçimi hayati önem taşır. MIT Plakalı Eşanjörlerinde Çift Katmanlı Plakalar, özel Viton Contalar gibi spesifik uygulamalara uygun malzeme çeşitliliği ile aradığınız bütün çözümleri bulabilirsiniz.


Denizcilik

Gemilerde Soğutma Sistemi:

Motor Soğutma sistemleri ikiye ayrılır. Doğrudan (direkt) ve dolaylı, iki devreli (indirekt) soğutma. Doğrudan soğutma sorunsuz olup,baştan deniz motoru olarak tasarlanmış motorlara uygundur. Silindir blokları ve içinde su dolaşan diğer donanımları deniz suyuna dayanıklı alaşımlar ve tutyalar ile korunur. Tüm dıştan takma deniz motorları ve küçük güçlü içten takma motorların çoğu bu şekilde yapılmışlardır. Motordan tahrik alan bir deniz suyu pompası suyu emerek motor içinde dolaştırır ve soğutmayı sağlar. Bu pompa motorun en çok zorlanacağı durumda bile yeterli soğutma sağlanması düşüncesiyle ölçülendirildiğinden normal kullanımda motor aslında gerekli olan ideal çalışma sıcaklığına ulaşmaz ve soğuk çalışır. Bu nedenle bir by-pass hattı ve termostat ile motora gönderilen suyun debisini ayarlayan ve motorun yeteri kadar ısınmasını sağlayan tertibatlar geliştirilmiştir.

İki devreli soğutma sistemlerinde motor içinde (aynen kara taşıtları veya stasyoner endüstri motorlarında olduğu gibi) tatlı su dolaşır. Böylelikle motorun iç aksamı deniz suyunun etkisinden korunur.Motordan hareket alan deniz suyu pompası (aynı zamanda egzost sistemi ve kovan yataklarını da suyla besleyebilir) bir MIT Plakalı Eşanjörüne deniz suyu gönderir. Motordan gelen ısınmış tatlı su MIT Plakalı Eşanjörün içindeki plakalarda dolaşırken deniz suyu marifetiyle soğutularak motora geri döner.


Merkezi Soğutma Sistemi:

Merkezi soğutma sistemlerinde deniz suyu kullanılarak sekonder taraftaki tatlı su sirkülasyon hattı soğutulur. Soğutulmuş olan bu tatlı su sirkülasyon hattındaki soğuk su,motor suyu soğutması, ceket suyu soğutması gibi soğutma ihtiyacı olan sistemlerdeki Eşanjörler için soğutucu akışkan görevi görmektedir. Sekonder devrede tatlı su kullanılması makine hatlarında bulunan devre elemanlarındaki korozyonu ve yıpranmayı azalttığı gibi yedekleme ve bakım maliyetlerini de minimum seviyeye indirir. MIT Plakalı Eşanjörleri ile sisteminiz daha güvenli ve daha uzun ömürlü olur.

Bütün kapasiteler için en uygun çözümleri sunan MIT Plakalı Eşanjörleri ile ilk yatırım maliyetleriniz minimum seviyelerde tutulmaktadır. Farklı plaka açıları ve çeşitleri ile bütün sistemlere tam uyumlu çalışabilen eşanjörlerimizde Paslanmaz Çelik, Titanyum gibi plakalar standart olarak sunulmakla birlikte ihtiyacınıza uygun farklı plaka malzemeleri de kullanılabilmektedir. Denizcilik sektöründe standart gövdeler kullanılabileceği gibi ağırlığın önemli olduğu durumlarda sektöre özel dizayn edilmiş komple Alüminyum ve Alüminyum alaşımlı hafif gövdeler de kullanılabilmektedir.

Denizcilik sektörünün en önemli sorunu deniz suyunun aşırı korozif etkisidir. MIT Plakalı Eşanjörleri Komple Titanyum ve Titanyum alaşımlı 316 plakaları ile bu problemin çözümünde her zaman yanınızdadır. MIT Plakalı Eşanjörleri, bir gemide ihtiyaç duyulabilecek her prosese uygun plaka, conta ve gövde çeşitleriyle sektörün tek çözüm noktasıdır.

Gemilerde bulunan Diğer Soğutma Uygulamaları;

 •  Ana Motor Soğutma
 •  Yağlama Yağı Soğutulması
 •  Camshaft Soğutulması
 •  Fuel Oil Isıtılması
 •  Su Distilasyon Soğutucu
MIT Plakalı Eşanjör Teknolojisi

Yeni 3 kanallı conta sistemi ile daha fazla performans;

3’lü Esnek Basma Kanalları:

Standart contalardaki düzlemsel basma yüzeyinin aksine simetrik üç farklı basma yüzeyi sayesinde kalıcı deformasyonun ana conta gövdesi üzerinde oluşmasının önüne geçilmektedir. Kanalcıkların üzerinde oluşan deformasyon, kanalcıkların elastikiyeti sayesinde kalıcılık oranı düşük deformasyon şeklinde oluşmaktadır. Bu sayede eşanjörler defalarca kez bakıma alınmasına rağmen contaların değiştirilmesine gerek kalmamaktadır.


İnce Kesitli Basma Yüzeyi:

Plakalı eşanjörlerde, standart contalarda bir önceki plakaya basan yüzeyler kalın kesitlidir. İnce kesitli basma yüzeyi, contaların üst yüzeylerinin conta ana gövdesinden V şeklinde ayrılarak ön plakaya dar kesit ile basarak yüzeyde genişlemesine sebep olmakta ve bu sayede basınç dalgalanmalarında daha yüksek dayanım göstermesini sağlamaktadır.


Renkli Kulakçık:

Bütün Plakalı Eşanjör contalarında malzemesini belirleyen renkler bulunmaktadır. Standart contalarda bu renkler imalat sonrasında conta yüzeyi boyanarak belirlenir. Uzun süre kullanılan bu contalarda akışkanın yıpratması ve dış hava koşulları sebebiyle bu boyalar silinmekte ve belli bir süre sonunda contanın malzemesinin belirlenmesi imkansız hale gelmektedir. MIT Eşanjör contalarında sabitleme kulakçıklarından birisi tamamen renkli malzemeden yapılmaktadır. Bu sayede conta ne kadar yıpranırsa yıpransın malzemesinin ne olduğu her zaman bilinmektedir.

MIT Plakalı Eşanjörde Plaka Çeşitleri

Standart Plakalar:

MIT Plakalı Eşanjörlerde, kullanım sıcak suyu temini, düşük basınçlı buhar uygulamaları, mekan ısıtması gibi standart uygulamalarda kullanılan plakalardır. Özel dağıtım kanalları, ihtiyaca göre dizayn edilebilen geniş ve dar açılı çeşitleri, minimum basınç kayıpları ile maksimum verim alınabilen özel plaka derinlikleri ile bu tür uygulamalarda en doğru çözüm sunmaktadır.


Geniş Aralıklı Plakalar:

Bazı uygulamalarda eşanjör içinden geçecek akışkanın içerisinde katı partiküller bulunabilmektedir. Bu uygulamalar için MIT Ekibinin özel olarak dizayn ettiği geniş aralıklı plakalar ile akışkan içinde bulunan partiküller eşanjör içindeki kanallara takılmadan yoluna devam edebilmekte ve eşanjör içindeki kirlenme minimum düzeylerde tutulabilmektedir. Geniş aralıklı dizayn edilen bu plakalar aynı zamanda standart plakalara göre daha kalındır. Bu sayede akışkan içinde bulunması muhtemel olan korozif etmenlere karşı da dayanım artmaktadır. Özellikle tekstil sanayinde atık ısı geri kazanımında optimum verimi sağlamak açısından kullanılmaktadır.


Yarı Kaynaklı Plakalar:

Agresif akışkanların ve yüksek sıcaklıkların olduğu bazı uygulamalarda conta ömürleri çok kısa olabilmektedir. Bu yüzden bu uygulamalarda agresif akışkanın olduğu tarafta conta kullanmak yerine iki plakanın birbirine lazer kaynağı ile kaynaklandığı MIT Yarı Kaynaklı Plakalar kullanılması tavsiye edilmektedir. Eşanjörde diğer taraftaki akışkan standart uygulamalardaki gibi contalı yüzeyden geçmektedir. Bu sayede sisteminiz güvende olmakla beraber eşanjöre de kolayca bakım yapılabilir.


Çift Korumalı Plakalar:

Proseste kullanılan iki akışkanın kesinlikle birbirine karışmaması gereken durumlarda MIT Çift Korumalı Plakalar sistemin tamamen güvende olmasını sağlar. Bu eşanjörlerde iki plaka birbirine kaynaksız olarak birleştirilmiştir ve bu iki plaka arasında akışkan rahatça akabilmektedir. Herhangi bir kaçak durumunda akışkan diğer akışkana karışamadan bu iki plakanın arasından dışarı sızar ve önceden müdahale edilebilir. Standart contalı eşanjörlere benzerliği sebebiyle kolayca sökülüp temizlenebilir.


Evaporatör Plakalar:

MIT Evaporatör teknolojisi endüstriyel akışkan ve kimyasal proseslerdeki konsantrasyon gereksinimlerine yanıt vermek için dizayn edilmiştir. Uzun yıllardan beri oluşan bilgi birikimi ve araştırma fa-aliyetleri sonucu MIT bu konuda eşsiz çözümler sunabilmektedir. Ürün viskozitesi, ısı karakteristikleri, konsantrasyon, verim ve üretim miktarlarına göre borulu ve plakalı tip ısı eşanjörleri önermektedir. Ayrıca ürün tipi ve ekonomik faktörlere bağlı olarak evaporatör tek geçişli, ısı ve buhar sıkıştırmasız gibi değişik uygulamaları vardır.

Neden MIT Plakalı Eşanjör Kullanmalıyım?
 • Çok yüksek verimlerle ısı transferi yapmaktadır.
 •  Tamamen demonte hale getirilip temizlenebilir.
 •  Tamamen Türkiye’de üretilmektedir.
 •  Ana üretici tarafından pazara sunulmaktadır.
 •  Güleryüzlü,çözüm odaklı ve konusunda uzman mühendisler tarafından dizayn edilmekte ve müşterilerine sunulmaktadır.
 •  Size en kısa teslim süresi ile ulaştırılır.
 •  Kompakt yapıları sayesinde çok az yer kaplamaktadır.
 •  Geniş plaka ve conta çeşitliliğine sahiptir.
 •  Geniş servis ve bayilik ağına sahiptir.
 •  Her zaman en ekonomik çözümdür.
 •  CE, ISO, GOST, BV gibi kalite belgelerine sahiptir.
 •  2 yıl boyunca garanti altındadır.